Marisol Hume
Inicio StartCursos KurserHume STP® VäggteknikmetodenMovimiento Integrador® Integrativ RörelseEDOS TräningspartnerPrensa PressGalería Galleri
Carrera / Bakgrund
Libros / Böcker
Clases virtuales / Virtuella lektioner
Contacto / Kontakt
Enlaces / Länkar
Inicio Start

Español

Bienvenido al sitio de Marisol Hume: Movimiento Integrador

Aquí encuentras información acerca del sistema Movimiento Integrador, un método de entrenamiento físico y mental  diseñado para la salud y el bienestar integral.
Presentamos las diversas técnicas que componen este sistema:
Entrenamiento físico
El sistema de la técnica en la pared: Hume 
STP
El entrenamiento de a dos: EDOS
Los biomovimientosBIOMOV
Entrenamiento mental
Relajación profunda
Espacio mental
Gimnasia para el cerebro
Autoprogramación


Svenska

Välkommen till Marisol Hume Eriksson hemsida: Integrativ Rörelse 

Här hittar du information om Integrativ Rörelse systemet,en fysisk och mental träningsmetod utvecklad för individens hälsa och välbefinnande.
Här kan du lära känna de olika tekniker som ingår i systemet:
Fysisk  träning 
Väggteknikmetoden: Hume VTM
Träningspartner: TP
Biorörelserna: Hume BR
Mental träning
Djupavslappning
Det Mentala Rummet
Gympa för Hjärnan
Självprogrammering