Marisol Hume
Inicio/ StartSistema de la técnica en la pared STP/ Väggteknikmetoden VTM Sistema Movimiento Integrador/ Integrativ RörelsePrensa/ PressGalería Galleri
Carrera / Bakgrund
Libros / Böcker
Clases virtuales / Virtuella lektioner
Contacto / Kontakt
Enlaces / Länkar
Inicio/ Start

Bienvenido al sitio del Sistema Movimiento Integrador


Próximos cursos

España: Pamplona/Málaga/Barcelona/Madrid

2014
PRÓXIMOS TALLERES DE MOVIMIENTO INTEGRADOR


BRASIL: Brasilia


Fundación Claudio Naranjo Brasil
SAT 3 / Renascimento

06 a 15 Maio de 2015

Información e Inscripción
nilda.pares@uol.com.brFundación Claudio Naranjo Brasil
SAT 4 / O ser em Movimento

16 a 21 Maio de 2015

Información e Inscripción
nilda.pares@uol.com.brCOLOMBIA: Bogotá


SAT
30 de mayo al 3 de junio


ESPAÑA: Barcelona

Fundación Claudio Naranjo Brasil

SAT 3 

2O  julio a 28 de  julio  2015

Información e Inscripción
info@programasat.com


 
Clases Privadas
 
El Sistema de la Técnica en la Pared
Se imparten sesiones privadas, de la técnica corporal  STP (el sistema de la técnica en la pared). Se dirige a toda persona interesada en trabajar su cuerpo de una manera sensible e inteligente. Con el mínimo gasto energético desarrollar un cuerpo flexible, fuerte, sano y alineado.
Se entrega un video con plan de trabajo personalizado.
 


Sesiones privadas para el desarrollo personal

Entrenamiento Físico / Mental
Se imparten sesiones privadas de entrenamiento mental. Se dirige a personas interesadas en cambiar hábitos nocivos y superarse a sí misma. Entrenamiento mental para personas que desean:
 • Dejar de fumar
 • Bajar de peso
 • Bajar el nivel de estrés
 • Mejorar la calidad del sueño
 • Mejorar el rendimiento deportivo
 • Autoconocerse 

También se tratan personas con síndrome postraumático y ADHD

Información: 
m.hume@comhem.se
Teléfonos: 070 794 0715  08-7984006
Reserva de horas a partir del 10 diciembre 2014Privata lektioner


Väggteknikmetoden
Privata sessioner i VTM kroppsteknik .
VTM vänder sig till alla som är intresserade av att arbeta med sin kropp på ett känsligt och intelligent sätt. Med minimal ansträngning utvecklar du en flexibel, stark, hälsosam och balanserad kropp. En video med anpassadfärdplan ingår.

 
Privata sessioner för personlig utveckling


Fysisk / Mental träning 

Privata sessioner
 i mental träning som riktar sig till människor som är intresserade av att ändra dåliga vanoroch utveckla sina potentialer. 
Mental träning för personer som vill:

 • Sluta röka
 • Gå ner i vikt
 • Sänka sin stressnivån
 • Förbättra sin sömnkvalitet
 • Förbättra idrottsprestationer
 • Öka sin självkännedom
 • Stärka sin självkänsla och självförtroende

Den mentala träningen är också utmärkt för att behandla människor med posttraumatiskt syndrom och ADHD.

Information: m.hume@comhem.se
Telefon: 070 794 0715  eller  08-7984006
Tider kan bokas från den 10 December 2014